D & K

Lai mīļums sirdī,
Laimes pilnas riekšas
Un saules stari
Pāri ēnām plūst! 

/Kornēlija Apškrūma/

rta

 .